website De Tempel
Goudriaan
Homepage

Alle plaatsen in Zuid-Holland

  Goudriaan Het wapen van Goudriaan

Geschiedenis
Goudriaan wordt voor het eerst in de geschiedenis vermeld op 2 mei 1260, toen Hendrikus van Vianden, de 38e Bisschop van Utrecht, aan Willem van Brederode toestemming gaf om een kerk te bouwen, een doopvont in de kerk op te nemen en een kerkhof aan te leggen. Floris V, Graaf van Holland, erkent op 3 mei 1283 definitief dat Willem van Brederode bewezen heeft recht van hoge heerlijkheid te hebben, o.a. in Goudriaan. De oudste heren van Goudriaan stamden dus uit het geslacht van Brederode. In de latere jaren ging het eigendom met daarbij horende rechten over op verschillende geslachten, deels door koop, deels door vererving. Daarbij is sprake van twee heerlijkheden, namelijk Oud- en Nieuw-Goudriaan. De heerlijkheden zijn opgeheven bij grondwetsherziening van 1848, maar nog altijd draagt het hoofd van het adellijk geslacht Van Tets de naam "van Tets van Goudriaan".
Er is ook een wijngaard naar genoemd: Chateau du Tets

Kruiskerk
De tachtigjarige oorlog (1568 - 1648), bracht ook de kerkhervorming. De kerk van Goudriaan gaat dan in protestantse handen over. Het oudste historische gebouw in Goudriaan is deze kruiskerk. Aangenomen wordt dat de toren uit de 14e eeuw en de kerk uit de 15e eeuw stamt. In 1965 heeft de kerk opnieuw een ingrijpende restauratie doorgemaakt. In de kerk bevinden zich een kansel uit 1642, vier koperen kroonluchters en enkele zerken uit de 17e eeuw en een koperen doopbekken, houder en een lezenaar uit de 18e eeuw.
In de toren hangt een klok met opschrift in dichtvorm:
"Salvatur is mijn naam [...]"
Daar onder staat:
Hermanus Borch - Anno Domini MDDDDDXX."
Hergoten door Van Bergen - Heiligerlee 1938.
Verder bevindt zich in de toren een zeer oude celdeur en een gevangenenblok. In de gemeente staan veel oude boerenhofsteden op de lijst van monumenten.

kerk goudriaan
Gelinkt van www.graafstroom.nl

Het Raadhuis
Op 1 mei 1857 komt de bovenverdieping van het plaatselijk café als raadhuis te fungeren; dit duurde tot in 1965. Omdat het niet gepast werd geacht wanneer de raadsleden de raadkamer via het café moesten bereiken, werd aan de buitenzijde een afzonderlijke trapopgang gemaakt. Deze bevindt zich nog aan de zijgevel evenals een 'bedieningsliftje' in de cafézaal naar boven, om de vroede vaderen toch te kunnen voorzien van hun 'jonge klare'. Het café is nog steeds als café-restaurant "Het Raadhuis" in gebruik.

raadhuis goudriaan
Gelinkt van www.raadhuisvangoudriaan.nl

Goudriaanse molen
Nabij de dorpskom staat langs de Smoutjesvliet een fraaie achtkante poldermolen met scheprad, gebouwd in 1779. Hij kwam op de plaats van de afgebrande of afgebroken wipmolen. De huidige molen is gesteld voor de ontwatering van de polders Oud-Goudriaan en Noordzijde Noordeloos en door schaalvergroting momenteel buiten gebruik voor de waterhuishouding. De molen, eigendom van de Molenstichting, verkeert in een uitstekende staat van onderhoud en maalt nog regelmatig.

goudriaanse molen
Gelinkt van www.georgefoto.nl
Bron: Wikipedia

Bezienswaardigheden

Algemene Begraafplaats NH-Kerk

begraafplaats Gelinkt van: www.zerken.nl.

MUSEUM IANCHELEVICI

Ianchelevici Picture: Richard van Hoek
Gelinkt van: www.universal.nl.

Complementair
Waar ligt Goudriaan?

Het dorp ligt tussen de vestingsteden Nieuwpoort en Gorinchem en is ontstaan aan het veenstroompje Goudriaan. Samen met Bleskensgraaf, Brandwijk, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden behoort Goudriaan tot de gemeente Graafstroom.

Goudriaan op de Michelinkaart


 
   

 

Vorige plaats      Overzicht plaatsen      Volgende plaats
 

advertenties