website De Tempel
Goudswaard
Homepage

Alle plaatsen in Zuid-Holland

  Goudswaard Het wapen van Goudswaard

Geschiedenis
Algemeen
Korendijk gaat ver terug in de geschiedenis en wordt reeds in 1246 genoemd, maar toen verstond men hieronder het grondgebied dat nu Goudswaard omvat. Dit land is verdronken en in 1439 weer ingedijkt als Oud-Corendijkse polder. Erg gelukkig is men hiermee niet geweest wegens dijkdoorbraken en overstromingen. Herindijkingen zijn bekend uit de jaren 1456 en 1471.
In 1471 is de nieuwe Corendijk of de Oude Nieuwlandse Polder ingedijkt. Vandaar dat men Goudswaard ook wel als de Corendijk aanduidde.
Goudswaard is reeds lang verbonden geweest met Nieuw-Beijerland, Piershil en Zuid-Beijerland, omdat reeds begin 1300 de vier dorpen deel uitmaakten van het rechtsgebied van de heren van Putten.
Op 1 januari 1984 zijn de vier zelfstandige gemeenten opgeheven en samengevoegd tot één gemeente, genaamd KORENDIJK.
Goudswaard
De stichting van dit dorp valt samen met de indijking van de Oud-Korendijksche Polder in 1439. Goudswaard wordt ook wel "de Korendijk" genoemd. Onder de aanduiding "Corendic" wordt dit gebied, dat later weer ondergelopen is, reeds vermeld in 1246.
Vroeger behoorde Goudswaard tot de heerlijkheid Putten. Zij zat voor de St. Elizabethsvloed (grote watersnood in het jaar 1421) nog vast aan het Land van Putten, maar na de vloed raakte ze los. "Een nieuw Coornlandt aan die zuytzid van de Beeningen, miet eenen uyterdijck op die uytlanden, heeten Coorndijck, Coewaert, Gouwaert, Iemandtsgorssen, Huge Claesz. Gorssen ende Slollaersdijck." Dit was ongeveer de omschrijving van de nieuwe polder in 1439, waarin later Goudswaard kwam te liggen. De naam Goudswaard is mogelijk afkomstig van één van de daar liggende gorzen Gouwaert. Het dorp Goudswaard is al vrij snel na de bedijking ontstaan. In 1898 werd het gemeentehuis gebouwd met daaraan vast de woning voor de burgemeester en de dokterswoning.
Bron: De website van Korendijk

Nederlands Hervormde Kerk Dorpsstraat 19 Goudswaard
Rechthoekige zaalkerk met houten tongewelf en trekbalken, verlicht door rondboogvensters, 18e eeuw. Eenvoudige toren met ingesnoerde naaldspits, waarschijnlijk uit 1721. Tot de inventaris behoren: een preekstoel in Lodewijk XVI-vormen met koperen lezenaar en doophekkenhouder.
Een doophek met koperen doopboog uit dezelfde tijd en voorzangerslezenaar. Vier eenvoudige banken waarvan er twee met overhuiving, 18e eeuw. Drie koperen kronen 18e eeuw. Enkele zerken uit de 16e en 17e eeuw.

 
kerk goudswaard
Gelinkt van www.korendijk.nl

Eenklaviers orgel, in 1809 gemaakt door P.J. Geerkens. In 1982 gerestaureerd door Leeflang Orgelbouw.

Korenmolen Windlust
De Windlust uit Goudswaard is één van de oudste molens van de Zuid Hollanse eilanden en staat op de Molendijk 63 aan de noordzijde van het dorp. Het bouwjaar is 1694 wat aangegeven staat op een zich aan de zuidzijde

korenmolen Windlust
Gelinkt van www.molens.nl

bevindende gevelsteen. Hierop staat te lezen:

B.A.L. 1694

Waarschijnlijk zijn dit de initialen van de eerste eigenaar. de laatste molenaar was C. Roels en bemaalde de molen tot 1945 met twee koppels stenen. Sedert 1945 is de molen niet meer in bedrijf en trad het verval van de molen in. De gemeente ontfermde zich in 1960, door aankoop, over het wel en wee van de molen en restaureerde in 1962 de toen witgepleisterde molen. Hierbij stortte de molen deels in en werd een molenmaker onder het puin getroffen. Het duurde geruime tijd alvorens deze molenmaker weer hersteld was. In de molen zijn vele balken van een oudere standerdmolen verwerkt. De groenblauwe baard draagt het opschrift:
ANNO 1694 WINDLUST

In de restauratie van 1978 is de molen ontdaan van het witte pleisterwerk zodat de natuurlijke steenkleur weer tevoorschijn kwam.
Bron: members.lycos.nl/frooij01/

De watersnood
Semarang
Gelinkt van: www.svpiershil.nl.
Doorgebroken dijk in Piershil; op de achtergrond de boerderij Semarang te Goudswaard.

Bezienswaardigheden

Natuurfreak
Vanaf 1 augustus 2001 hebben wij het eko-certificaat. Onze bedrijfsvoering is nu volledig ekologisch. Het grasland kent dus geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen, hierdoor hebben allerlei kruiden de kans om zich te ontwikkelen. Zo liggen de dieren 's winters op stal in het stro en niet op roosters. Ze krijgen alleen plantaardige voeding (dus 100% BSE-vrij) en 's zomers scharrelen ze lekker buiten in de natuurgebieden. Inmiddels telt de veestapel 100 schapen en 110 koeien. Een aantal malen per jaar worden wij door de SKAL gecontroleerd of we ons netjes aan de voorschriften houden.

natuurfreak Gelinkt van: www.natuurfreak.nl.

Complementair
Waar ligt Goudswaard?

Goudswaard behoort met de dorpen Nieuw-Beijerland, Piershil, Zuid-Beijerland/Nieuwendijk en het eiland Tiengemeten tot de gemeente Korendijk. Deze gemeente in het westelijk deel van Hoeksche Waard heeft een overwegend agrarisch karakter.
Langs de Dorpsstraat van Goudswaard staan nog oude gevelpanden. De oudste molen van de Hoeksche Waard staat in Goudswaard: de korenmolen Windlust die op zaterdagen te bezoeken is. Ten westen van Goudswaard liggen uitgestrekte rietgorzen. Deze Korendijkse slikken behoren tot een belangrijk foerageergebied voor vogels en hebben een rijke flora. Het is mogelijk een wandelroute te volgen door dit gebied dat beheerd wordt door Natuurmonumenten.
Bron: VVV Zuid-Holland Zuid

Goudswaard op de Michelinkaart


 
   

 

Vorige Vorige plaats      Overzicht plaatsen      Volgende plaats Volgende
Index    
 

advertenties