website De Tempel
's Gravendeel
Homepage

Alle plaatsen in Zuid-Holland

  's Gravendeel Het wapen van 's Gravendeel

Geschiedenis
Het dorp 's-Gravendeel ligt aan de oostelijke rand van de Hoeksche Waard, aan de rivier de Dordtse Kil. De geschiedenis van dit dorp begon met de inpoldering van de gorzen van Nieuw-Bonaventura. Op initiatief van de Staten van Holland vond op 2 maart 1590 in de Kamer van Rekeninge in Den Haag een vergadering plaats van een groot aantal bij de voorgenomen bedijking betrokken ingelanden. De bedijking werd voltooid in december 1592. In januari 1593 begon men met de kaveling van de nieuw bedijkte gronden. Reeds voor de verkaveling was de plaats van het nieuwe dorp 's-Gravendeel bepaald en was er zelfs al een stratenplan met erven opgesteld, die in eerste instantie door de grafelijkheid in erfpacht werden uitgegeven. Op 23 mei 1594 werd het nieuwe ambacht gecreëerd.
's-Gravendeel bleef lange tijd eigendom van de Staten van Holland en West-Friesland. In 1731 verkochten zij het ambacht voor 28.500 gulden aan de stad Dordrecht. Vooral in de zeventiende en achttiende eeuw kochten stadsregeringen heerlijkheden aan op naam van de stad. De stad moest dan een leenheffer of leenhouder aanstellen, op wiens naam de heerlijkheid werd gezet en bij wiens dood de voor de overgang van het leen verschuldigde hofrechten en heergewaden betaald moesten worden. Overigens regelde het stadsbestuur zelf en niet de leenheffer de administratie van het ambacht en van de inkomsten van de heerlijke goederen en rechten. Het aanwijzen van de leenheffer had dus geen ander doel dan de Staten zekerheid te verschaffen dat zij niet de bij overgang van lenen verschuldigde hofrechten en heergewaden zouden mislopen. Het Dordtse oudraadslid mr. Paulus Gevaerts was leenhouder van 's-Gravendeel. Toen hij in 1771 overleed, nam mr. Pieter Pompe van Slingeland zijn funktie als leenheffer over. De burgemeesters en regeerders van Dordrecht wilden bovendien het veer van de ambachtsheerlijkheid over de Kil kopen. Bij dit veer naar Wieldrecht stond het veerhuis, waar het 's-Gravendeelse dorpsbestuur vergaderde.
Voordat het kanaal door het eiland Voorne in 1831 geopend werd, zorgde de scheepvaart door de Kil voor veel werk, drukte, bloei en welvaart. Jaarlijks voeren hier zo'n vier- tot vijfhonderd zeeschepen en zo'n veertien- tot vijftienhonderd beurtschepen en andere binnenlandse vaartuigen. 's-Gravendeel was de lichtingsplaats van alle Oost- en Westindische schepen die naar Rotterdam moesten en wegens ondiepte van de rivieren niet tot die stad konden komen. De goederen uit die schepen werden in 's-Gravendeel overgebracht aan boord van kleinere schepen.
Bij 's-Gravendeel horen ook de buurtschappen Schenkeldijk en de Wacht. De Wacht ontleent zijn naam aan een wachthuis van de admiraliteit. Het generaliteitscollege van de admiraliteit zetelde in Rotterdam. De schepen die door de Dordtse Kil voeren moesten hier belasting betalen. Het wachthuis werd bewoond door een paar landsambtenaren en sloeproeiers.
Bron: De website van Martine Zoeteman
Ook van Martine: Romeinse tijd

Das Versprechen - De Belofte
door W.Baars

Bron: Brons 39 Uitgave van de Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis
"Frau Baars, Frau Baars, Snell bitte. In einer halben Stunde mUssen wir abfarhren."
Wij schrijven nazomer 1940 en hadden twee Duitse soldaten ingekwartierd.
Herfst 1939 waren wij via de mobilisatie aangewezen om twee Hollandse soldaten onderdak te geven. Ene Gerritsen uit Ommen en ene Koerts uit Gouda. Zij hebben de meidagen van 1940 overleefd. (Een wonder dat ik de namen nog weet. Van gisteren vergeet ik alles).
Wij waren aldus geregistreerd voor ruimte en die lijst was aan de Duitsers overgedragen.
De meidagen waren niet schadevrij over 's-Gravendeel gekomen.
Verschillenede bommen ( o.a. in een boomgaard waar Hollands geschut stond. Geen slachtoffers. Wel bij de varkens die daar liepen. De karbonnaadjes hingen in de bomen. ) en artillerie granaten waren ons tendeel gevallen.
Lees verder op: www.veteranen-online.nl

kerk 's Gravendeel
Gelinkt van www.s-gravendeel.net

De Nederlands Hervormde Kerk 's-Gravendeel in 2001
Het orgel in de Hervormde Kerk van ’s Gravendeel is rond 1970 gebouwd door Olof Hammerberg, orgelbouwer te Göteborg.
In de kerk klinkt het orgel (mede door de gunstige ruimte en akoestiek) zeer goed. Boven echter klinkt het Brustvaerk veel harder dan het Hovadvaerk, iets dat het registeren voor de organist niet gemakkelijker maakt!
De Trompete op het Hovadvaerk is later toegevoegd.
Het orgel is gebouwd volgens mechanische principes.

Korenmolen 't Vliegend Hert
De ronde stenen stellingmolen is gebouwd in de periode 1857 - 1858 aan de Molendijk. In 1949 is deze gerestaureerd. In de molen is tegenwoordig een graanhandel gevestigd. De molen heeft zijn functie als molen verloren, maar de wieken draaien nog wel eens. De molen is niet voor het publiek opengesteld.

korenmolen 't Vliegend Hert
Gelinkt van www.molens.nl

De watersnood

Semarang
Gelinkt van: www.sgravendeel.net.

Bezienswaardigheden

Op zaterdag 12 april 2003 vond de grote opening plaats van het Oranjemuseum in 's-Gravendeel.
De trotse eigenaresse mevr. Joke van den Boogaard-van der Net heeft op die datum na 36 jaar enthousiast verzamelen eindelijk haar droom kunnen waarmaken. Met de geboorte van Prins Willem Alexander is haar passie voor het Koninklijk Huis aangewakkerd en nu is haar verzameling zo groot geworden dat ze er een museum mee kan vullen. Van theelepeltje tot porseleinen plaquette tot borstbeeld van Wilhelmina. Er is vanalles te bezichtigen. De verzameling van mevr. Van den Boogaard bestaat uit ruim 4500 verschillende voorwerpen, waarvan het grootste gedeelte tentoongesteld wordt in 36 vitrines.
Bron: www.museumgids.nl

Oranje-museum


 
   

 

Vorige Vorige plaats      Overzicht plaatsen      Volgende plaats Volgende
Index    
 

advertenties