website De Tempel
Goedereede
Homepage

Alle plaatsen in Zuid-Holland

  Goedereede Het wapen van Goedereede

Geschiedenis
Al in geschriften uit de derde eeuw komt men aanwijzingen over Goedereede tegen. Het eiland is ontstaan doordat er in de zeearmen aanslibbingen ontstonden. Stukken land werden bedijkt en ingepolderd. Elke landaanwinning moest tegen water en storm verdedigd worden. Goeree heeft al heel wat verwoestende rampen over zich heen zien trekken: in 1421, 1530, 1570, 1618, 1682 en 1953. Sinds de derde eeuw leeft de bevolking van visvangst, schapenteelt en landbouw.
Het stadje Goedereede heeft een rijke geschiedenis. Omstreeks de derde eeuw zou doorophoging en aanslibbing het eiland Westvoorne zijn ontstaan. In de middeleeuwen nam door de gunstige ligging van het eiland en de uitgebreidere scheepvaart de bedrijvigheid op en rond het eiland toe. Steeds meer vissers, boeren en kooplieden vestigden zich op Westvoorne. Deze nederzetting kreeg de naam van Goede Reede (“veilige haven” of Goer-ee: ruw, woest eiland”). Deze nederzetting kreeg in 1312 stadsrechten en privileges van de heer Gereart van Voorne. Een belangrijk recht werd verkregen in 1331, namelijk het recht van vrije weekmarkt. Dit hield in dat de handel in een bepaalde streek naar een bepaalde centrum werd getrokken. Het handelsverkeer kwam op gang en rond het jaar 1477 kunnen we spreken van een grote bloei.
Het ging Goedereede niet altijd voor de wind. Water, storm en wind teisterden het eiland onder meer in de jaren 1421, 1530, 1570 (zgn. Allerheiligenvloed), 1618 en 1682.
In 1418 werd de stad geteisterd door krijgsvolk van Jan van Beijeren en door brandstichting en plundering ernstig geschonden. In 1490 moest men zich weren tegen de Zevenbergers en in 1490 sloeg de stad een aanval af van de Hoeksen onder Jan van Brederode.
In 1482 werd de stad grotendeels in de as gelegd, doordat een vrouw in de Catharinastraat hete as had uitgegoten. Steeds echter werd de stad herbouwd.
Rond 1545 telde Goedereede 160 huizen binnen de stadsgrachten.
De grootheid van Goedereede ging verloren door de vele aanslibbingen. De haven moest steeds worden verlegd, de kooplui trokken weg, de handel en visserij verliepen en Goedereede, werd na het bedijken van de omliggende polders, een landbouwdorp. Steeds meer raakte Goedereede in verval. De stadsmuren werden niet meer onderhouden en werden tenslotte gesloopt.
Bron: Gemeente Goedereede.

De geschiedenis van molen Windvang
In de vijftiende eeuw was het stadje een welvarende handelsplaats. Het is daarom aannemelijk dat er in Goedereede al vroeg een windkorenmolen werd gebouwd. De vrouwe van Voorne bepaalde op 4 februari 1485 dat Goedereede haar windkorenmolen “De Oostmolen,” staande aan de westzijde buiten de stad, gedurende haar leven mocht bemalen en wel tegen veertig Vlaamse ponden per jaar. Daarnaast was Goedereede verplicht De Oostmolen in goede staat van onderhoud te bewaren en zo geschiedde. In de vijftiende eeuw heeft het stadje aan de westzijde een windkorenmolen. Op de kaart van Goedereede van Jacob van Deventer, omstreeks 1560, zien we ten westen van de stad een standerdmolen ingetekend en wel op de plaats waar nu nog steeds een windkorenmolen staat.

Korenmolen Windvang Korenmolen Windvang
Gelinkt van: home.planet.nl/~sende102/.
De tegenwoordige molen is een ronde stenen grondzeiler. Zoals op de fraaie baard achter het wiekenkruis is aangegeven is de molen in 1791 gebouwd. Hij bevindt zich op een kleine verhoging aan de Molenweg, nog juist op het grondgebied van het stadje. De molen staat iets terzijde van de weg net buiten de stadsmuur.
Bron: Jan Senders. Korenmolen "Windvang" in Goedereede (Anno 1791).

Bezienswaardigheid
Dit historisch, monumentaal beschermde stadsgezicht boeit door zijn stedeschoon.
Wandel eens langs de pittoreske haven met aan weerszijden de patriciërswoningen, de markt, het oude raadhuis en de statige 'dom' met zijn carillon, dat om het kwartier zijn zilveren klanken over Goedereede uitstrooit.
www.vvvzeeland.nl.

De Gouden LeeuwHotel Restaurant 'De Gouden Leeuw'
Gelinkt van: www.bus-idee.nl.

Vuurtoren Vuurtoren
Gelinkt van: jbcphotos.com/Lighthouses.

Complementair

Tineke Hoogstad Brug in GoedereedeTitel: Brug in Goedereede
Afmeting: 80 x 60 cm
Techniek: Acrylverf op papier
Catalogusnr.: TH014
Gelinkt van: www.blanche-art-productions.nl.

 • Ansichtkaarten Goedereede 1 en  Goedereede 2.

 • Politiehonden Vereniging Goedereede.

 • Informatie over de gemeente Goedereede op de site Gemeentebesturen van de Staatscourant Online
 •  
     

   

  Vorige plaats      Overzicht plaatsen      Volgende plaats
   

  advertenties