website De Tempel
Dordrecht
    Dordrecht Het wapen van Dordrecht

Geschiedenis
Dordrecht in de Middeleeuwen (887 - 1418)
De geschiedenis van Dordrecht moet in de elfde eeuw na Christus zijn begonnen. Ergens langs de Wijnhaven hebben zich toen de eerste Dordtenaren gevestigd, die zich toelegden op het ontginnen van het enorme veenmoeras dat Dordrecht in die tijd was. Het oudste deel van de stad Dordrecht heet tegenwoordig Voorstraatshaven. Daar stroomde vroeger het riviertje de Thuredricht. Al snel bleek dat de nederzetting strategisch lag voor de handel die in 1150 in Europa op gang kwam. Dordrecht werd een overslagplaats voor het handelsverkeer tussen de steden langs Maas en Rijn en de Vlaamse steden. Ook was het internationale handelsverkeer van belang, met name de handel met Frankrijk en Engeland. Dordrecht lag op een snijpunt van handelswegen, die toen grotendeels over water liepen.
Dordrecht kreeg in 1220 stadsrechten van Willem I. In 1299 wordt het stapelrecht ingevoerd. Schepen die op de Lek en Merwede varen moeten tol betalen en zijn verplicht hun goederen op de Dordtse markt aan te bieden. De dertiende en veertiende eeuw staan in het teken van voorspoed.
In 1293 begon de bouw van de Augustijnenkerk, een van oudste kerken van Nederland.
De toren van de Grote Kerk (Onze Lieve Vrouwekerk) werd in de 13e eeuw gebouwd, maar nooit voltooid. De Onze Lieve Vrouwekerk zelf is een van de belangrijkste laat-gotische kerken van Nederland. Ze is de enige die geheel in steen werd overwelfd. De bouwstijl vertoont Brabantse invloeden. In 1339 werd de fundering gelegd en de oudste delen van de kerk zijn nog in de 14e eeuw gebouwd. Al in de 11e eeuw stond op die plek een houten kapel.

Grote Kerk Dordrecht

In de Munt, nu Toonkunstmuziekschool, slaan Dordtse munters vanaf 1367 gedurende viereneenhalve eeuw (tot 1806) het Hollandse geld, waaronder de eerste guldens.
De gotische markthal voor stoffen, die later als stadhuis zou worden gebruikt, werd in 1383 door Vlaamse kooplieden gesticht.
De stad was in de 14e eeuw het centrum van de Kabeljauwen.
Dordrecht heeft nog enkele gotische gevels. De kooplieden in de stad verdienden veel geld met de handel in wijn, hout, laken en graan. Daarmee lieten ze stenen huizen bouwen: een nieuw fenomeen in die tijd!
Dordrecht in de Bourgondische tijd (1419 - 1567)
Duizenden mensen komen bij de Elizabethsvloed van 1421 om het leven en het duurt eeuwen voordat de binnenzee die toen ontstond weer is ingedijkt. Aan de andere kant levert het ook een mooi stukje natuur op: de Hollandse Biesbosch aan de zuidzijde van de stad.
Een grote brand legt in 1457 veel houten huizen langs de Voorstraatshaven en ook een deel van de Grote Kerk in de as. De koorbanken in de Onze Lieve Vrouwekerk dateren van 1538-1541. In deze tijd werd deze Grote Kerk voltooid.
De gotische stoffenhal kreeg in 1544 zijn huidige bestemming als stadhuis.
In 1549 wordt Philips II feestelijk ingehuldigd als graaf van Holland. Alle hoofdrolspelers van de Tachtigjarige Oorlog zijn erbij: Willem van Oranje, landvoogdes Maria, Alva en de graven van Egmond en Hoorne.
Dordrecht tijdens de Nederlandse Opstand (80-jarige oorlog 1568 - 1648)
Dordrecht werd het centrum van de Reformatie. De synodes van de Gereformeerde Kerk in 1574, 1578 en 1618-1619 vonden plaats in het augustijnenklooster. De laatstgenoemde Nationale Synode leidt tot de uitgave van de Statenbijbel, de eerste bijbel in de Nederlandse taal en grondslag voor het moderne Nederlands. Hervormden uit heel Europa beslechtten bovendien hun godsdienstige en politieke ruzies. De calvinistische leer werd er vastgesteld en de (verlichte) remonstrantse visie veroordeeld.
In 1572 kwam te Dordrecht de eerste Vrije Statenvergadering in 't Hof bijeen. Vertegenwoordigers van alle Hollandse steden erkennen prins Willem van Oranje en steunen de opstand tegen de Spaanse overheersers. Ze legden de basis voor de huidige Nederlandse staat.
Het orgel van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk is 17e-eeuws.
Dordrecht in de tijd van de Republiek (1649 - 1794)
In de 18de eeuw werd Dordrecht als Maashaven overvleugeld door Rotterdam.
Op 20 augustus 1672 worden Johan (pensionaris van Dordrecht en raadspensionaris van Holland) en Cornelis (lid van de Staten van Holland) de Witt door Oranjegezinden gelyncht vanwege een machtsstrijd met prins Willem III over het bestuur van ons land.
Kijck over den Dijck Bouw van de molen Kijck over den Dijck in 1713.
Gelinkt van: www.molendatabase.org.
Bron: Leerhelp.nl Dordrecht.
Zie ook De Letteren Spreken: Dordrecht, stad van het levende water.

Bezienswaardigheid

Groothoofdspoort, Dordrecht Groothoofdspoort
Pieter Middelhoek, Aquarel
Gelinkt van: www.xs4all.nl/~andriesp/.

Nieuwbrug Nieuwbrug, Dordrecht
Gelinkt van: www.bruggenstichting.nl.Complementair

Visbrug
Visbrug, Dordrecht
Met gezicht op het huis 'De Gulden Os'
en links het monument voor de broers Johan en Cornelis de Witt

Gelinkt van: www.cityalbum.de.

Nederlandse Vereniging Vrienden van De Witt.
Naar de stad is ook een schip vernoemd, m.s. "DORDRECHT" van Phs. van Ommeren N.V. te Rotterdam. Gebouwd in 1965 door de Ateliers et Chantiers de Dunkerque et Bordeaux te Duinkerken.
Lengte 196,95 m; breedte 29,00 m; holte 16,00 m; diepgang 11,13 m. 24.599 brt. Fiatmotor van 12.600 pk. Snelheid 14,75 mijl. 36 bemanningsleden.

m.s. DORDRECHT

Foto afgedrukt op drukwerkpapier
Afmeting 13,5 x 10,5 cm
Achterzijde foto blanco
De foto is te koop op Marktplaats.
 
   

 

Vorige plaats      Overzicht plaatsen      Volgende plaats
 

advertenties