website De Tempel
Dirksland
    Dirksland Het wapen van Dirksland

Geschiedenis
HET ONTSTAAN VAN DIRKSLAND
In de brede riviermond tussen Voorne en Schouwen en Duiveland kwamen in het begin van onze jaartelling ten zuidoosten van het toen in zijn kern reeds bestaande eilandje Westvoorne of Goedereede achtereenvolgens een aantal grotere of kleinere platen op.
Door verwering van de daarop ontstane plantengroei vormde zich een veenbodem, die zeer geschikt bleek voor de veen- en zoutwinning. Deze veen- en zoutwinning ontwikkelde zich tot een belangrijke en lonende tak van bedrijf, die vooral door de vele toen bloeiende kloosters werd begeerd. Ten behoeve van dit bedrijf of darink delven werden om, het te ontgraven land "moerdijken" aangelegd, waarbinnen de ontginners zich ook tijdelijk konden vestigen en soms wel een kapel stichtten.
Was het veen geheel uitgegraven en het land dus "uitgemoerd'', dan werd het weer verlaten en gingen geleidelijk aan ook de moerdijken weer te niet. De aan hun lot overgelaten platen slibden weer aan, werden met zeeklei overdekt en als gorzen door de "heer'' weer ter bedijking, maar dan tot korenland, uitgegeven.
Bron: Gemeente Dirksland.
15 mei 1229, Dirksland wordt voor het eerst met name beschreven als plaat of zg. uitgors.
In een oorkonde van deze datum gaat graaf Floris IV van Holland met heer Costijn van Zieriksee een ruiling aan van grond in Schouwen tegen goederen in Zierikzee. Hierin beloofde hij ook dat indien heer Costijn geen zoon zou nalaten, diens dochter van de graaf o.a. het land genaamd Dircslant in leen zou krijgen.
Het eiland Dircxlant of Diederickslande moet bewoond zijn geweest door schaapherders en vissers, die achter kaden of opgeworpen vluchtheuvels een schuilplaats vonden tegen het opdringende water. Dit wordt echter niet door archeologische bewijzen gestaafd.
Aangenomen wordt dat de benaming is afgeleid van Diederik van Zierikzee, wiens familie één der eerste pachters van Dirksland is geweest.
Dirksland is het oudst vermelde gebied van het latere eiland Overflakkee.
Bron: Geschiedenis van Dirksland deel 1 - 1229 tot 1572.
12 maart 1846, Eerste steenlegging korenmolen "De Eendracht" aan de Vroonweg te Dirksland. Op de gevelsteen staat te lezen, "De eerste steen van deze molen is gelegd 12 maart 1846 door Marinus Jacobus Stoutjesdijk geboren te Tholen 22 dec. 1833".
Geschiedenis van Dirksland deel 3 - 1795 tot 1940.


Bezienswaardigheid

"de Eendracht" te Dirksland de Eendracht
Gelinkt van: www.flakkee.net.

Complementair
Informatie over de gemeenteDirksland op de site Gemeentebesturen van de Staatscourant Online.

 
   

 

Vorige plaats      Overzicht plaatsen      Volgende plaats
 

advertenties