website De Tempel
Den Bommel

    Den Bommel Het wapen van Den Bommel

Geschiedenis
Bij de aanvraag van het wapen in 1816 gaf de burgemeester de volgende verklaring: "De grond van deze veronderstelling ligt hierin, dat namelijk volgens overlevering, na de bouw van de kerk alhier, in 1722, van die tijd af de schippers in hunne vlaggen en vanen de afbeelding van het nieuw gestichte kerkje hebben geplaatst, 't geen door hun opvolgers is overgenomen en zoo allengs tot een wapen in gebruik geraakt." In ieder geval wordt het wapen al in de 18e eeuw als heerlijkheidswapen gevoerd.
De geschiedenis van Den Bommel gaat terug tot 1481, toen de heerlijkheid Sint Adolfsland tot stand kwam. Hiertoe behoorde ook het gebied van Ooltgensplaat. Voor dat jaar werden de door kades omringde gorzen al gebruikt om uit het veen turf en zout te winnen. In 1526 is het gebied ter bedijking uitgegeven, hetgeen vier jaar later zijn beslag kreeg. Aan de noordrand van de polder, aan het Haringvliet, werd een uitwateringssluis gebouwd. Op die plaats ontstond het dorp Den Bommel.
In de 18e eeuw waren scheepvaart en visserij op onder andere zalm en steur belangrijke bronnen van inkomsten. In de eeuwen daarna ging de landbouw een steeds grotere rol spelen. Den Bommel kreeg in 1647 een eigen kerk; burgerlijk behoorde de bevolking echter nog tot 1811 bij Ooltgensplaat. Vanaf dat jaar was Den Bommel een zelfstandige gemeente. Door de herindeling van de gemeenten in 1966 verloor het die zelfstandigheid weer. De dorpskerk is een zogenaamde zaalkerk en is een bezichtiging meer dan waard.
Meer informatie vindt u op Oostflakkee.
Het woedende water (1953)
Veel dijken braken door op plaatsen, die verzwakt waren in de oorlog. In 1944 waren stukken dijk of sluis door de Duitsers opgeblazen of doorgestoken.
In 1944 bliezen Duitse soldaten de uitwateringssluis van de polder Den Bommel op. Deze sluis liep van de haven naar het watergemaal. Via deze sluis werd het teveel aan water uit de polder met eb in de haven gepompt.
Na het opblazen liep er bij vloed water in de polder. Er kwam zo'n 30 tot 90 cm water in de polder te staan.
Na de oorlog werden de gaten hersteld. In de rampnacht bleek dat veel gaten niet met klei maar met zand waren gedicht. Het stroomgat in Den Bommel ontstond op de plek die door de Duitsers in 1944 was opgeblazen.

Stroomgat Het stroomgat gezien vanaf de haven.
Gelinkt van: www.onwijsnat53.nl.

Bezienswaardigheid

Kerk Kerk
Gelinkt van: www.eilandweb.nl.

"de Bommelaer" te Den Bommel de Bommelaer
Gelinkt van: www.flakkee.net.

Complementair

Ollie B. Bommel Ollie B. Bommel monument

NRC Handelsblad: Heer in brons.

Mooie website van de Openbare basisschool Ollie B. Bommel

 
   

 

Vorige plaats      Overzicht plaatsen      Volgende plaats
 


advertenties