Capelle aan den IJssel

    Capelle aan den IJssel Het wapen van Capelle aan den IJssel

Geschiedenis
Van vˇˇr 1674 tot 2001 zijn op scheepswerven in Capelle aan den IJssel schepen gebouwd. Op tenminste 12 locaties in Capelle, Kralingsche Veer, Capelle-West, aan de 's-Gravenweg Ún in het Capelse gehucht Schinkelsveen zijn aantoonbaar minstens 1425 pramen, ponen, barken, sleepschepen, sleepboten, zeeschepen, vissersschepen, splijtbakken, ro-ro's, koelschepen en gastankers getimmerd, geklonken en gelast.
Capelse werven waren goed en de Capelse vaklui bouwden bijzondere schepen. Zo is in deze plaats niet alleen het casco gebouwd van de 'Nederlander', de eerste in de Nederlanden gebouwde stoomraderboot, maar ook het langste in ons land gebouwde houten schip: de 72 meter lange viermast stoompakketboot Zr.Ms. 'Atlas'.

Bron: Historische Vereniging Capelle aan den IJssel.

Alhoewel ieder bij Capelle aan den IJssel denkt aan een nieuwbouwstad, gaat de historie van deze plaats zeer ver terug. Al in de tweede eeuw na Christus woonden er mensen op de plaats die later Capelle aan den IJssel is gaan heten.
Na enkele overstromingen trok de bevolking echter weg en keerde niet eerder terug dan in de twaalfde eeuw. Men begon toen met het ontginnen van de grond aan de noordelijke kant van de IJssel.
In de dertiende eeuw werd er een kasteel gebouwd door de eigenaren van het land, de heren van Moordrecht. Dit kasteel werd in 1352 verwoest tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
De bebouwing in Capelle ging steeds verloren door allerlei oorlogen. In 1418 was het Jan van Beieren die het bevel gaf de bebouwing (niet meer dan een herenhuis en enkele andere gebouwen) in brand te steken; het huis dat hierna weer werd opgebouwd, werd tijdens de oorlog tussen Jacoba van Beieren en Philips van BourgondiŰ in 1425 vernietigd.

1574
Een voor de Capelse geschiedenis gedenkwaardig jaar was het jaar 1574 in de tachtig-jarige oorlog (1568-1648). In dat jaar gaf Prins Willem van Oranje het bevel de dijk langs de IJssel door te steken. Hij deed dit om Leiden te kunnen ontzetten. Op deze plaats aan de dijk tussen Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel staat nu het monument De Dukdalf dat herinnert aan deze gebeurtenis.

Bron: Gemeente Capelle aan den IJssel.

Bezienswaardigheid

Gemaal Gemaal Jan Anne Beijerinck

Het gemaal is door de provincie Zuid-Holland aangemerkt als beschermd monument en kan worden beschouwd als een object van historische waarde met een bijzondere architectuur. Het oorspronkelijk door stoomkracht aangedreven gemaal is nu het oudst nog werkende- en elektrisch bediend gemaal van Nederland. De elektrische installatie, pompen en motoren dateren uit 1927 en zijn inmiddels zeldzaam geworden,terwijl het gemaal historisch van betekenis is vanwege de rol die het heeft gespeeld bij de drooglegging en de waterhuishouding van de Polder Prins Alexander.

Gelinkt van: www.beijerinckgemaal.nl.

Complementair

Brandweer AL33-1 AL-K30 MB 1524F/Metz Gelinkt van: www.brandweer.org.

 
   

 

Vorige plaats      Overzicht plaatsen      Volgende plaats
 


advertenties