Bergschenhoek

    Bergschenhoek Het wapen van Bergschenhoek

Geschiedenis
Rond het jaar 1000 van onze jaartelling maakten de gronden waarop het huidige Bergschenhoek ligt deel uit van een soort waddengebied. In vroeger tijden had zich hier in de bodem een dikke veenlaag gevormd. Aan het einde van de Middeleeuwen begon de droogmaking. Geschriften uit het einde van de 15e eeuw maken melding van een nederzetting den hoeck of ten Hoeck, nabij den Berch, oftewel Hillegersberg. In 1466 werd hier de Butterdorpse molen geplaatst. Al snel sprak men van 'den Bergschen Hoeck'.
In 1573 wordt de Rooms-katholieke Kerk verboden in de Hollandse gewesten. Toen men in 1649 in het geheim een statie (parochie) wilde vestigen in de polder van Schieland, dacht men aan Bergschenhoek. In 1652 werd Theodoor Cannius de eerste pastoor. De mis werd opgevoerd in een schuilkerk. De protestantse bestuurders vergaderden zorgelijk over het Papisme in deze contreien. Pas enkele jaren later, in 1658 volgde echter pas de stichting van de gereformeerde kerk in Bergschenhoek, met als eerste dominee Jacobus van Couwenhove.

Bron: WikipediA

Bergschenhoek, H. Willibrord (Willibrordus)
De bedevaart is kort voor het herstel van de hiėrarchie (1853) ontstaan als lekeninitiatief met een missionair doel. Al spoedig werd de bedevaart van Rotterdamse mannen naar Bergschenhoek onder de hoede van de geestelijkheid gesteld. Na ruim 30 jaar is ze weer verlopen. Bergschenhoek behoorde vanouds tot het ambacht en kerspel Hillegersberg (momenteel gemeente Rotterdam). Na de reformatie werd de statie aan de grens van het ambacht in Bergschenhoek gevestigd, in de Boterdorpse polder, op een afstand van ruim anderhalf uur gaans van Rotterdam over de oude Bergweg. Kerk, pastorie en kerkhof vormen een halfbesloten geheel aan het doodlopende einde van een van de dorpsstraten.
Willibrordus (658-739) was een Ierse monnik van Engelse afkomst die in 690 als geloofsverkondiger onder de Friezen ging werken. In 695 werd hij de eerste bisschop van Utrecht. Hij stierf in 739 in het door hem gestichte benedictijnerklooster te Echternach, dat uitgroeide tot een belangrijke bedevaartplaats. In 1656 noemt Jacobus de la Torre St. Willibrord als de eerste patroon van Hillegersberg. Bij de oprichting van de statie als afzonderlijke parochie, in 1858, kreeg Bergschenhoek (dat toen ook Hillegersberg bediende) St. Willibrord tot patroon. Wellicht gold dat patrocinium al sedert de bouw van een schuurkerk in 1652 en van een waterstaatskerk in 1833/1834; misschien bestond er ook enige concrete verering van St. Willibrord. Zeker is slechts dat tegen 1850 het patrocinium (en misschien een beeld?) van St. Willibrord aanleiding werd tot bedevaarten uit Rotterdam.

Meer hierover is te lezen bij Het Meertensinstituut Bedevaartplaatsen in Nederland

'Niemand wist wie ik was' Derk en Lennert (16) interviewen hun opa (75) Leo de Vries
Leeftijd tijdens de bevrijding: 16 jaar Woonplaats: Bergschenhoek

Bezienswaardigheden

Pand met stolpvormig dak

pand met stolpvormig dak  Bergschenhoek
Gelinkt van: www.rietwerk.nl.

Complementair

 • Informatie over de gemeente Bergschenhoek op de site Gemeentebesturen van de Staatscourant Online


 •  
     

   

  Vorige plaats      Overzicht plaatsen      Volgende plaats
   


  advertenties